รายละเอียดหนังสือส่ง
 เลขทะเบียนส่ง : 469
 ปี : 2560
 วันลงทะเบียน : 16 กพ 2560
 ที่ : ที่ ศธ 04185/ว469
 ลงวันที่ : 16 กพ 2560
 จาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 ถึง : ผอ.สพป./ผอ.สพม.ทุกเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 เรื่อง : การฝึกอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร "หลักสูตรแผนที่เข็มทิศ"

 การปฏิบัติบัติ : อรพรรณ มีศรี
 หมายเหตุ : ---
 ไฟล์แนบ 
 เจ้าหน้าที่ผู้ลงทะเบียน :  นางจันทัย ระวังดี