.:.เกษียณอายุราชการ 2556.:.
สพป.อบ.3 กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการปี 2556 ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 33 คน ประกอบด้วย ศน. 1 คน , ผอ.ร.ร. 12 คน , ครู 17 คน, ช่างครุภัณฑ์ 3 คน รวม 33 คน โดยมีนายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.3 ประธานในพิธี พร้อมทั้งนายไพฑูรย์ บุญพุทธ ประธาน อ.ก.ค.ศ. และ นายบำเพ็ญ อินทร์โสม ประธาน กพท.ในวันที่ 30 กันยายน 2556 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สพป.อบ.3 สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว