.:.การจัดงานศิลปหัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2556.:.
นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในการจัดงานศิลปหัตถกรรม ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สพป.อบ.3 โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ประชาชนทั่วไป พร้อมกันที่บริเวณงาน (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)