.:.โครงการศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม.:.
นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วย รอง ผอ.,ผอ.กลุ่ม,ข้าราชการ และลูกจ้าง สพป.อบ.3 เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2556 ซึ่งมีโปรแกรมไปศึกษาดูงานที่ เมือง กวางจี,เว้,ดานัง, และฮอยอัน ของประเทศเวียดนาม (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)