.:.โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจดูสภาพจริงเชิงลึก วันที่ ๑๓ พฤษจิกายน ๒๕๕๖ โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว