.:.การประชุมตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเตรียมงานศิลปหัตถกรรม ปี 2556.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในการประชุมตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ประจำปี 2556 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)