.:.การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2556.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในพิธีการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2556 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร (วิภาคย์วิทยากร) (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)