.:.การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเดือนพฤศจิกายน 2556.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานและบรรยายในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 พร้อมมอบช่อดอกไม้ให้ผู้บริหารสถานศีกษา,บุคลากร และลูกจ้างในสังกัดฯ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายนด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)