.:.พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีของสพป.อุบลราชธานี เขต 3.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีของสพป.อุบลราชธานี เขต 3 นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รองผุู้อำนวยการ ผุู้อำนวยการกลุ่ม และบุุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี