.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมร้องเพลง"ชะตาชีวิต" เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2556.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อบ.3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ,ผู้อำนวยการกลุ่ม,บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ร่วมขับร้องเพลง"ชะตาชีวิต" เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติแก่งสะพือ ร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอพิบูลมังสาหารทุกหน่วยงาน