.:.สพป.อบ.3 ร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556.:.
ว่าที่ร้อยตรีดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อบ.3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ , ผู้อำนวยการกลุ่ม,ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ หอประชุมเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ / ข่าว