.:.การประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา รองผอ.สพแป.อบ.3 ผอ.กลุ่ม.:.
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานประฃุม ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา รองผอ.สพป.อบ.3 และผอ.กลุ่มเรื่องการเตรียมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ที่จังหวัดนครพนม วันที่ 6 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว