.:.งานบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) และงานประเพณีบุญคูณลานกุ้มข้าวใหญ่ อ.พิบูลมังสาหาร ประจำปี 2556.:.
ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อบ.3 ร่วมเป็นเกียรติพิธีบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) และงานประเพณีบุญคูณลานกุ้มข้าวใหญ่ อ.พิบูลมังสาหาร ประจำปี 2556 โดยมีนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณอนุสารีย์พระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี)