.:.สพป.อบ.3 ร่วมงานจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.อบ.3 ร่วมงานจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณ สนามหน้าสถานีตำรวจภููธรอำเภอพิบุลมังสาหาร