.:.เลขาธิการ กพฐ.เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.:.
วันที่ ๑๑ ธ.ค.๒๕๕๖ ที่บริเวณลานพนมนาคา ริมฝั่งแม่น้ำโขง อ.เมือง จ.นครพนม นายอภิชาต จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภายใต้ชื่อ“สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” (Good Thinkers, Good Morality, Ensuring Greatness) จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร โดย สพฐ.มอบหมายให้ สพป.นครพนม เขต๑, เขต๒ ,สพป.มุกดาหาร , สพม.เขต๒๒ (นครพนม-มุกดาหาร) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ รวมทั้งจัดกิจกรรมการแข่งขันประเภทต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน รวม ๗๗ เขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๒๐ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกิจกรรมหลักที่จัดในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแบ่งออกเป็น ๔ กิจกรรมหลักได้แก่ กิจกรรมประกวดและแข่งขันด้านวิชาการ , กิจกรรมถนนคนเดิน , กิจกรรมท่องโลกการศึกษา และกิจกรรมการแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARD ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมงานระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ธ.ค.๒๕๕๖ ที่จ.นครพนม และจ.มุกดาหาร รวมจำนวนกว่า ๑ แสนคน โดยมีนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวให้การต้อนรับ และนายมารุต อุปนิสากร ผอ.สพป.นครพนม เขต๑ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศในด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาครูและผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณชน ซึ่งในพิธีเปิดงานได้มีกิจกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียงถึงตำนานพระธาตุพนม ตำนานมุกดาหาร สืบสานตำนานผู้ไทเรณูนคร และนโยบายสู่อาเซียน ในการจัดงานทางจังหวัดนครพนม โดยทนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมเป็นเงินจำนวนกว่า ๔ ล้านบาท โดยในพิธีเปิดงานมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ พร้อมด้วยนายธนาดุลย์ แสนทวีสุข, นายบุญพร้อม ทาสมบูรณ์ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)