.:.อบรมการใช้โปรแกรมเบิกเงินเดือนผ่านระบบอินเอตร์เน็ต.:.
นายบุญพร้อม ทาสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในพิธีพร้อมบรรยายพิเศษ ในการอบรมการใช้โปรแกรมเบิกจ่ายเงินเดือนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ดำเนินการจัดอบรมครู เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนเพื่อใช้โปรแกรมแจ้งราบละเอียดการรับ-จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ในสังกัดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)