.:.มอบเอุปกรณ์การศึกษาพร้อมเสื้อกันหนาว ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านดงแถบ.:.
พอ.วีรพล พลสิงห์ คุณสุพรรณ พลสิงห์ คุณสุบิน เกลี้ยงสะอาด และคุณอรุณศรี เกลี้ยงสะอาด มอบเสื้อกันหนาว ผ้าพันคอ ปากกาและขนม ให้ันักเรียนโรงเรียนบ้านดงแถบ อ.ศรีเมืองใหม่ จำนวน 153 คน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 โดยมี ผอ.ทัศนีย์ ทองเทพ และคณะครูให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง สพป.อบ.3 ขอกราบขอบพระคุณท่าน พอ.วีรพล พลสิงห์และคณะอย่างสูงยิ่ง สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ./ภาพและข่าว