.:.ขอพรปีใหม่ 2557.:.
นางสาวสุธารัตน์ สร้อยสุข ประธานสามาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.อบ.3 และคณะขอพรปีใหม่จากท่านว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติงาน สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธฺ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว