.:.ขอพรปีใหม่ 2557.:.
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาพิบูลมังสาหารและคณะ ขอพรปีใหม่จาก ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว