.:.ประชุมการนจัดงานปีใหม่ 2557 .:.
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี เป็นประธานประชุมการนจัดงานปีใหม่ 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ วันที่ 24 ธันวาคม 2556 สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว