.:.ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่.:.
สพป.อบ.3 จัดงานปีใหม่ 2557 นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พร้อด้วย รอง.ผอ. ,ผอ.กลุ่ม บุคลากรและลูกจ้างประจำ ในสังกัดฯ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนของขวัญ มีการละเล่น สนุกสนาน ร่าเริง (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)