.:.พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอศรีเมืองใหม่.:.
ว่าที่รัอยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต3 ร่วมพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอศรีเมืองใหม่ สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว