.:.ขอพรปีใหม่ 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วย รอง ผอ.และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมขอพรปีใหม่ 2557 จาก นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายคันฉัตร ตันเสถียร และ นายสุรพันธ์ ดิสสมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 2 มกราคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี และในวันเดียวกัน ได้เดินทางไปขอพรปีใหม่จาก นายไพฑูรย์ บุญพุทธ ประธาน อ.ก.ค.ศ.ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)