.:.งานวันเด็กปี 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในการจัดงานวันเด็กประจำปี 2557 ซึ่งจัดในวันที่ 9 มกราคม 2557 ณ ลานศาลาเพียงใจ สพป.อบ.3 โดย นายวิทยา สุดดี รอง ผอ.สพป.อบ.3 ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กในปีนี้ และมีโรงเรียนในสังกัดฯ พาเด็กนักเรียนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)