.:.ขอพรปีใหม่จากผู้อาวุโส ปี 2557 ผู้กำกับการสถานีตำรวจพิบูลมังสาหาร .:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รองจิตติ เสือสา รองอภินันท์ บุญรอด รองธนภณ พันธ์ศรี รองอภิสิทธิ์ บุญยา รองเคนหวัง บุญเพศ รองธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ขอพรปีใหม่ จาก พ.ตอ.สิทธิศักดิ์ แสงจันทร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจพิบูลมังสาหาร วันที่ 6 มกราคม 2557 สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว