.:.ร่วมงานปีใหม่ 2557 กับโรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รองจิตติ เสือสา รองอภินันท์ บุญรอด รองธนภณ พันธ์ศรี รองอภิสิทธิ์ บุญยา รองเคนหวัง บุญเพศ รองธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ร่วมงานปีใหม่กับ นายพิพัฒน์ กาฬพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วันที่ 3 มกราคม 2557 สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว