.:.ประชุมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สพป.อบ.3.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในการประชุมแข่งขันกีฬาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 14 มกราคม 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดยมี รอง.ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม ,บุคคลากรและลูกจ้างในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเขตพื้นการศึกษาอุบลราชธานี ครั้งที่ 4 ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันในวันที่ 24 มกราคม 2557 ณ สพป.อบ.4 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)