.:.งานวันครู ปี 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในการจัดงานวันครู ปี 2557 ซึ่ง สพป.อบ.3 ได้จัดงานวันครู 16 มกราคม 2557 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล มีข้าราชการครูในสังกัดฯ ร่วมจัดงานวันครู ช่วงเช้าทำพิธีไหว้ครู และมอบรางวัลให้ข้าราชการครูดีเด่นในด้านต่าง ๆ ช่วงบ่ายมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ข้าราชการครูในอำเภอพิบูลมังสาหาร (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)