.:.การจัดงานแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2557.:.
สพป.อบ.4 เป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ที่ 1-5 และ สพม. 29 ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 24 มกราคม 2557 ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบวารินชำราบ และ นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.4 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานแข่งขัน โดย นายสุรพันธ์ ดิสสมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน สำหรับ สพป.อบ.3 นำทีมโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)