.:.พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนโรงเรียนบ้านดงดิบและบ้านหนองบัว.:.
วันนี้ 30 ม.ค.57 ท่านผู้ว่าฯมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนโรงเรียนบ้านดงดิบและบ้านหนองบัว 4 คน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ/ชมเชย โครงการประกวดวาดภาพและเขียนเรียงความในหัวข้อ "จังหวัดของฉัน ปี 2020" ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 4 คน ขอชื่นชมผู้บริหาร/คุณครู ที่ตั้งใจ เอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่งครับ / ผอ.สพป.อบ.3