.:.ร่วมสวดพระอภิธรรม ในการละสรีระสังขารหลวงปู่คำบุ.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. และ บุคลากรในสังกัดฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในการละสรีระสังขารหลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต ที่ละสังขารเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)