.:.ประชุมการกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2).:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในการประชุมการกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ซึ่ง นายจิตติ เสือสา รอง ผอ.สพป.อบ.3 ที่รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล ชี้แจงถึงการเข้าสู่ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังของ สพป.อบ.3 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)