.:.ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง ก.ค.ศ. .:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง ก.ค.ศ. ซึ่งจะเลือกตั้งวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม2 สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว