.:.ประชุมการจัดกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตา 38 ค (2).:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานประชุมการจัดกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตา 38 ค (2) พร้อมด้วย นายจิตติ เสือสา รอง ผอ.สพป.อบ.3 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว