.:.ศึกษาดูงาน.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 นำคณะบุคลากร ประกอบด้วย นายอภินันท์ บุญรอด นายวิทยา สุดดี ดร.เคนหวัง บุญเพศ ดร.ธนาดุล แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.อบ.3 ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะครูโรงเรียนขยายโอกาส ครูปฐมวัย และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 คณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว