.:.สโมสรโรตารี่ศรีอุบลมอบสิ่งของให้โรงเรียนเพียงหลวง 12.:.
ว่าที่ร้อย ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบผ้าห่มและมุ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเพียงหลวง 12 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ซี่งนายพิษณุพงษ์ ลิ้มวงษ์ทอง นายกสโมสรโรตารี่ศรีอุบล พร้อมด้วยคณะได้มอบผ้าห่ม,มุ้ง และได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ด้าน นายเสมอ หาริวร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 12 ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)