.:.เยี่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านตามุย.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ LAS กับ NT ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตามุย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)