.:.ผู้บริหารสถานศึกษา,ข้าราชการครู,และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษาดูงานในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ที่โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ สังกัด สพป.ศก.4 โดย นายชวน แก้วกัณหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ พร้อมด้วยคณะครู และ พระอธการอุทัยมหาปุญโญ กรรมการสถานศึกษาเจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติ นายสมนึก นันทร ประธานกรรมการสถานศึกษา นายเสวียน นวลแย้ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 20 นายบุญชิต พรมนาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ให้การต้อนรับ สำหรับโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีครู 40 คน นักเรียน 789 คน หมู่บ้านเขตบริการ 9 หมู่บ้าน โรงเรียนมีผลงานทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ ผลงานที่เด่นของโรงเรียนคือ ต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเทสซอรี่ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)