.:.ศึกษาดูงาน.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 นำคณะบุคลากรประกอบด้วย นายอภินันท์ บุญรอด นายวิทยา สุดดี ดร.เคนหวัง บุญเพศ ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รอง.ผอ.สพป.อบ.3 ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะครู โรงเรียนขยายโอกาส คณะครูโรงเรียนปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานที่โรงเรียนสำโรงเกียรติ อำเภอขุนหาญ สพป.ศก.4 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 คณะผู้บริหารโรงเรียนสำโรงเกียรติให้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว