.:.เยี่ยมค่ายลูกเสือ และการชุมนุมรอบกองไฟ.:.
ผอ.สพป.อบ.3 ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี พร้อมด้วยนายสฤษต์ พุฒซา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อบ.3 ออกเยี่ยมค่ายลูกเสือ และการชุมนุมรอบกองไฟโดยมีนายวิทยา สุดดี รองผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธาน ของร.ร.บ้านคันเปือย อ.สิรินธร กลุ่มเครือข่ายที่ 17