.:.การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ..:.
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อบ.3 เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เวลา 09.00 - 15.00 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว