.:.การตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ..:.
นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ ผู้แทนจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. สพป.อบ.3 ณ โรงเรียนบ้านสนามชัยและสนง. สพป.อบ.3 โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรีและคณะให้การต้อนรับ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว