.:.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการอ่าน.:.
นายอภินันท์ บุญรอด รอง ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการอ่านของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ หอประชมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)