.:.การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 .:.
นายแหลมไทย ศิริทิพย์ ผอ.ร.ร. โรงเรียนบ้านสร้างแก้วนำคณะครูและนักเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เข้าพบว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว