.:.รับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ.:.
ดร สุเทพ ชิตยวาษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจราชการและให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา และมอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับเด็กนักเรียน คุณครู ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วย รอง ผอ. และบุคลากรในสังกัดฯ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 17 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)