.:.การรับสมัครสอบบบรรจุข้าราชการครู.:.
สพป.อบ.3 เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 รับสมัครระหว่างวันที่ 17-24 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)