.:.ประชุมการจัดสรรงบประมาณ.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานพิธีประชุมการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ ประกอบด้วยรองผอ.สพป.อบ.3 และผอ.กลุ่ม วันที่ 18-19มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ /ข่าว