.:.อบรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข็มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5.:.
นายอภินันท์ บุญรอด รอง ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข็มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีมาตรฐาน และสอดคล้องกับสภาพบริบทและความพร้อมของนักเรียน ในวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)