.:.พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า"และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2557.:.
ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 นายธนภณ พันธ์ศรี ดร.เคนหวัง บุญเพศ รองผอ.สพป.อบ.3 นางอินทวรรณ บุดดาวงษ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจษฏาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 ณหอประชุมไพรพะยอม มรภ.อุบลราชธานี วันที่ 31 มีนาคม 2557 ว่าที่ พ.ต.สมเกียรติ โสตศิริ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งนาเมืองได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศและนางจันทรัสม์ พัฒนะจารุพงษ์ ครูชำนาฐการพิเศษ ร.ร.ชุมชนบ้านห้วยไผ่ได้คัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด โดยนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้มอบเข็มครุฑทองคำและเกียรติบัตรให้สพป.อบ.3 ขอแสดงความยินดีกับบุตลากรทั้งสองท่านด้วยความยินดียิ่ง สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว