.:.ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานและร่วมประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3 เพื่อหารือการจัดงานสงกรานต์ ปี 57 โครงการ ผอ.สพป.อบ.3 พบเพื่อครู พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. และ ผอ.กลุ่ม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)